Dis pater, (lat. 'den rige fader'), romersk gud, der opfattedes som en underjordisk pendant til den himmelske Jupiter. Der opstod således en polarisering mellem himmelsk og underjordisk; Dis pater kan karakteriseres som de dødes Jupiter. Til ham hører cypresser, bønner og geder, som romerne alt sammen associerede med død.