Diofant (ca. 250 e.Kr.) var en græsk matematiker i Alexandria. I sit værk om talbehandling, Arithmetika, finder Diofant positive rationale løsninger til ubestemte ligninger af 1. og 2. grad (se diofantisk ligning). Han var den første, der anvendte et minustegn og et symbol for den ubekendte. Diofant kom til at påvirke moderne talteori gennem Fermat, som kommenterede hans værk, bl.a. med den berygtede Fermats sætning om heltalsløsninger til \(x^n+y^n=z^n\). Arithmetika bestod oprindelig af 13 bøger, men kun 6 er bevaret på græsk. Derudover er et skrift om polygonale tal bevaret.