Dimitrie Cantemir, 1673-1723, fyrste af Moldavien, Rumæniens første store prosaist og kulturpersonlighed. Kort efter sin tronbestigelse i 1710 blev Cantemir tæt knyttet til kejser Peter den Store, og efter nederlag til tyrkerne forblev han i Rusland resten af sit liv. På trods af sit langvarige eksil, han levede i alt 34 år i udlandet, har han med sine skrifter præget den rumænske litterære prosa. Hans latinske Descriptio Moldaviae (posthumt 1769) er den første moderne historiske beretning om rumænske forhold.