Deutsche Bank, grundlagt 1870, Tysklands største bank og desuden blandt verdens største. Deutsche Bank blev ligesom de to andre store tyske banker, Dresdner Bank og Commerzbank, opsplittet af de allierede efter 2. Verdenskrig. Alle tre blev retableret i 1957. Banken er en universalbank med et landsdækkende filialnet, et betydeligt filialnet i Spanien og Italien og med repræsentation i over 50 lande. Drivkraften i bankens internationalisering i sidste halvdel af 1980'erne var den ordførende direktør Alfred Herrhausen (1930-89), som i november 1989 blev dræbt af Rote Armee Fraktion. De store tyske banker og især Deutsche Bank har historisk haft udstrakt indflydelse på tysk erhvervsliv via aktieposter og repræsentation i selskabernes bestyrelser. I 1990'erne har ikke mindst Deutsche Banks magtposition været udsat for kritik, bl.a. fra politisk side.