Det Særlige Bygningssyn, organ, der består af højst 12 personer, som udpeges af kulturministeren for en fireårig periode. Det Særlige Bygningssyn udtaler sig om bygningsbevaring, idet der skal indhentes indstilling herfra, inden kulturministeren kan træffe afgørelse om fredning af en bygning, ophævelse af fredning af en bygning eller nedrivelse af en fredet bygning. Se også bygningsfredning.