Det Obelske Familiefond, dansk fond, stiftet i 1956. Fondet er erhvervsdrivende og almennyttigt og har aktiemajoriteten i C.W. Obel A/S. Fondet støtter initiativer til fremme af udvikling og beskæftigelse i Nordjylland. Det sker gennem årlige tildelinger til forsknings- og uddannelsesmæssige samt kulturelle formål. Blandt flere originale initiativer til fremme af driftigheden i området har været etablering af en tradition ved Aalborg Universitet for undervisning i entrepreneurship og innovation. En ærespris på 250.000 kr. er tildelt Aalborghallens direktør Ernst Trillingsgaard og fhv. rektor for Aalborg Universitet Sven Caspersen (f. 1935).