Det Lutherske Verdensforbund, stiftet 1947 i Lund i Sverige, først og fremmest for at koordinere hjælpeindsatsen blandt nødlidende efter 2. Verdenskrig, dernæst for at samarbejde om mission, samordne de lutherske kirkers deltagelse i forhold til Kirkernes Verdensråd samt indlede et fælles teologisk studiearbejde. I slutningen af 1900-t. er indsatsen for menneskerettigheder og økumeniske fremskridt trådt stadig mere i forgrunden. Forbindelsen fra den danske folkekirke, der er stiftende medlem, varetages af Det Mellemkirkelige Råd.