Det Korinthiske Forbund, sammenslutning af græske bystater under Makedoniens ledelse, dannet i 337 f.Kr. efter Filip 2.s sejr i krigen 340-338 f.Kr. Forbundet sikrede medlemsstaternes autonomi og forfatning. Det styredes af en forsamling, synedrion, hvor hver bystat var repræsenteret efter størrelse, og det havde en leder, hegemon, valgt af forsamlingen. Rådet mødtes i Korinth, og her besluttede man at stille Filip 2. i spidsen for en forbundshær, der skulle angribe Perserriget og hævne Xerxes' tog mod Hellas 480-479 f.Kr. Efter Filips død blev Alexander den Store udpeget til hans efterfølger.