Det Kongelige Norske Videnskabernes Selskab, DKNVS, stiftet 1760 under navnet Det trondhjemske lærde Selskab med det formål at fremme norsk historieskrivning og naturforskning. Selskabets statutter blev stadfæstet 1767, og det fik ved samme lejlighed sit nuværende navn. Selskabet fik en vigtig funktion som samlingspunkt for de norske ønsker om større kulturel selvstændighed; bl.a. blev der fremsat krav om oprettelse af et norsk universitet. Selskabet blev reorganiseret i 1926. Det Kongelige Norske Videnskabernes Selskab har ca. 560 norske og ca. 150 udenlandske medlemmer (2015).