Det Fynske Kunstakademi, selvejende institution i Odense med statslig og kommunal støtte, stiftet 1972 på grundlag af en privat tegne- og maleskole fra 1944. Akademiet, der har lokaler i Brandts Klædefabrik, tilbyder en fem-årig uddannelse med workshopbaseret undervisning på tre hovedlinjer: maleri/tegning, konceptuel praksis og digitale medier.