Det Europæiske Socialdemokrati, The Party of European Socialists, PES, fælles europæisk organisation for socialdemokratiske partier udviklet fra og med oprettelsen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) i 1952 i samarbejde med Socialistisk Internationale. De socialdemokratiske parlamentarikere i EKSF oprettede i fællesskab et kontor i Luxembourg, som i 1957 udvidedes til The Liaison Bureau of the Socialist Parties of the European Community; efter indtrædelsen af Danmark, Irland og Storbritannien i det senere EU omdannedes kontoret til en konføderation, som fik betydning ved tilrettelæggelsen af en fælles politik. I 1992 omdannedes konføderationen til Det Europæiske Socialdemokrati, som er en organisation bestående af 20 medlemspartier, 15 associerede partier og seks observatører fra især de central- og østeuropæiske lande (2002). I tilslutning til partiet findes en parlamentarisk gruppe (en af de største grupper i Europaparlamentet), en ungdomsorganisation (ECOSY) og de regionale parlamenters medlemmer. PES har udviklet sig til især at være et diskussions- og koordinationsforum; således er der til valgene til Europaparlamentet udarbejdet fælles valgplatforme, og der arbejdes på tilrettelæggelsen af en fælles politik.