Det Danske Jazzcenter, grundlagt af trompetisten Arnvid Meyer (1927-2007) i begyndelsen af 1970'erne og siden 1975 drevet med statsstøtte. Centret informerede om, indsamlede og registrerede materiale vedrørende dansk jazz, fortrinsvis efter 1950. Også en række aktiviteter med henblik på at profilere dansk jazz udgik fra centret. Institutionen havde til huse i Rønnede på Sydsjælland. Virksomheden ophørte i 1997 ved Meyers pensionering. Samlingerne blev for størstedelens vedkommende overført til Syddansk Universitetsbibliotek, mens en mindre del samt centrets aktiviteter delvis blev overtaget af det nyoprettede Dansk Jazzforbund.