Den Transiranske Jernbane, ca. 1380 km lang, normalsporet jernbanestrækning fra havnebyen Bandar Khomeini ved Den Persiske Golf via Teheran til Bandar Torkeman ved Det Kaspiske Havs sydøstlige hjørne. Den Transiranske Jernbane er Irans første hovedbane, anlagt 1927-38. Banen går igennem bjergrige egne med ca. 250 større og 4000 mindre broer samt 250 tunneler. I 1933, da de nordligste 150 km og de sydligste 250 km var anlagt, blev færdiggørelsen overdraget til et dansk-svensk konsortium under ledelse af det danske ingeniørfirma Kampmann, Kierulff & Saxild. Under 2. Verdenskrig var banen en vigtig forsyningslinje til Sovjetunionen.