Den Provisoriske Regering, Ruslands regering fra kejser Nikolaj 2.s abdikation i marts 1917 (juliansk kalender) til bolsjevikkernes magtovertagelse i oktober 1917. Regeringen havde sin oprindelse i Den Provisoriske Komité, som dannedes af liberale kredse i Dumaen i slutningen af februar i et forsøg på at omdanne selvherskerdømmet til et konstitutionelt monarki. Se også Den Russiske Revolution.