Den Polske Korridor, landområde ved Polens vestgrænse med adgang til Østersøen, som Polen overtog fra Tyskland ved Versaillestraktaten i 1919. Der var ved forhandlingerne i Paris fuld enighed mellem de allierede om, at dette område skulle tilhøre Polen, da befolkningen dér ikke i sit flertal var tysk. Sproget var overvejende polsk eller en dialekt, kasjubisk. Efter tysk opfattelse dannede området en korridor gennem Tyskland, og tysk propaganda i 1920'erne og 1930'erne slog på, hvor urimelig en sådan ny grænse var. Det tyske pres gjorde nogle af de allierede, især englænderne, villige til at overveje en grænseændring, men Polen afviste altid sådanne initiativer.