Den Kongelige Afstøbningssamling, samling af gipsafstøbninger grundlagt 1895 på initiativ af kunsthistorikeren Julius Lange og brygger Carl Jacobsen, som var direktør 1896-1914. Den blev opstillet i Statens Museum for Kunst som studiesamling og introduktion til originalsamlingerne. Grundstammen overførtes fra Kunstakademiets afstøbningssamling, men størstedelen indkøbtes fra europæiske gipsformerier. Samlingen blev opmagasineret 1966, restaureret fra 1984 og nyopstillet i Vestindisk Pakhus i København, åbnet 1995. Den indeholder ca. 2300 afstøbninger efter originalskulpturer og -relieffer fra perioden mellem 2500 f.Kr. og 1600 e.Kr. med hovedvægt på antikken og den italienske renæssance.