Den Katolske Liga, sammenslutning af franske katolikker, dannet 1576 under huguenotkrigene af Henrik af Guise (1550-88) som reaktion på Beaulieufredens indrømmelser til huguenotterne. Da den franske konge Henrik 3. anerkendte huguenotten Henrik af Navarra (Henrik 4.) som tronarving, udpegede ligaen kardinal Karl af Bourbon (1523-90) til tronfølger og bekæmpede i "De Tre Henrikkers Krig" (1585-88) kongen, der måtte flygte fra Paris. Efter Henrik af Navarras konvertering til katolicismen 1593 og indtog i Paris 1594 opløstes den katolske opposition (se Hellige Liga).