Den Grønlandske Kirkesag blev oprettet 1906 som en gensidig dansk-grønlandsk sammenslutning med det formål "at opretholde en levende forbindelse mellem den danske og den grønlandske menighed". Københavns biskop er født formand.