Den Frie Lærerskole, DFL, seminarium i Ollerup, oprettet 1949, der uddanner lærere til de frie skoler, dvs. friskoler, efterskoler og højskoler. Uddannelsen bygger på det grundtvig-koldske skolesyn. Den femårige uddannelse, hvor hele det tredje år er et lønnet praktikår, er eksamensfri. Dimittenden kan indstille sig til en særligt tilrettelagt såkaldt Ollerupprøve og derved få adgang til ansættelse i folkeskolen.