Den Europæiske Investeringsbank, bank med status som EU-institution, oprettet i 1958 med hjemsted i Luxembourg. Banken medvirker til finansiering af projekter, især i de dårligst udviklede områder af EU. Dens midler fremskaffes på det internationale kapitalmarked og ved bidrag fra medlemslandene.