Den Danske Vitruvius, kobberstikværk af arkitekten Lauritz de Thurah, bestilt af Christian 6. i 1735; titlen henviser til den romerske arkitekt og ingeniør Vitruvius, der i det 1. årh. f.Kr. udgav et værk om bygningskunst. 1746-49 udkom to bind, som i tekst og tegninger beskriver monumental bygningskunst i Danmark og hertugdømmerne med forbillede i den britiske arkitekt Colen Campbells Vitruvius Britannicus (1715-31). Faksimileudgaven (1966-67 ved Hakon Lund) suppleredes med et indtil da utrykt tredje bind, hvortil manuskriptet findes i Det Kgl. Bibliotek.