Den Danske Mercurius, titel på den første danske avis, skrevet på vers og udgivet månedligt 1.7.1666-1.4. 1677 af digteren Anders Christensen Bording.