Den Anglo-irske Aftale, aftale, der blev indgået 1985 i Hillsborough mellem den britiske og den irske regering om samarbejde vedrørende nordirske spørgsmål. De overordnede mål i aftalen er fred og politisk stabilitet i Nordirland og forsoning mellem "de to traditioner i Irland". Aftalen foreskriver samarbejde om især sikkerheds- og retsspørgsmål, men også om politiske, økonomiske og sociale forhold. I henhold til aftalen varetager den irske regering de nordirske katolikkers interesser. Dens rolle er rådgivende; beslutningsmyndighed er uindskrænket britisk. Samarbejdet har FN-status og er formaliseret ved et ministerråd og et fælles sekretariat i Nordirland. Aftalen blev mødt med massiv modstand fra nordirske protestanter (Unionister), som frygtede, at spørgsmålet om provinsens tilhørsforhold igen blev taget op.