Den Østpacifiske Længderyg, ca. 8000 km lang, undersøisk bjergkæde i Stillehavet. Ryggen begynder som en forlængelse af Den Californiske Halvø og strækker sig herfra mod syd gennem hele det sydlige Stillehav, til den møder Den Sydpacifiske Tværryg, i hvilken den har sin naturlige fortsættelse.