Demokratiska förbundet för Finlands folk, Dfff, fi. Suomen Kansan Demokraattinen Liitto, dannet i 1944 som parlamentarisk platform for Finlands kommunistiska parti (FKP) og oppositionelle socialdemokrater. Dfff dominerede den første efterkrigsregering, men var efter mistanke om kupplaner i 1948 sat uden for regeringsindflydelse indtil 1966, hvorefter det deltog i alle regeringer frem til 1982. Med stærkt faldende vælgertal nedlagde Dfff og FKP sig selv i 1990 til fordel for det nydannede Vänsterförbundet.