De Små Tigre, populær betegnelse for fire af de mindre lande i SØ-Asien, som fra midten af 1960'erne har gennemløbet en meget hastig udvikling: Singapore, Hongkong, Taiwan og Sydkorea. De fire lande mangler råvarer, men gennemførte en hastig forvandling fra ulande til først industri- og nu servicesamfund. Sydkorea og Taiwan var landbrugssamfund og tidligere japanske kolonier, mens Hongkong og Singapore var britisk kontrollerede bystater.