De Schmalkaldiske Artikler, bekendelsesskrift forfattet 1536 af Luther på opfordring af kurfyrst Johan Frederik 1. af Sachsen, som ønskede, at Det Schmalkaldiske Forbund skulle afvise at deltage i det af paven planlagte koncil i Mantova 1537. Artiklerne blev ikke officielt underskrevet, men senere udgivet af Luther; i 1580 blev de optaget i Konkordiebogen. De er ikke bekendelsesskrift i Danmark.