De Nederlandsche Bank, DNB, Hollands centralbank. Ifølge gældende lov skulle banken inden overgangen til euro 2002 holde værdien af den hollandske gylden så stabil som muligt for derved at fremme velstand og velfærd. Dette mandat og DNBs relativt uafhængige status i forhold til de hollandske politiske myndigheder gjorde det naturligt, at den hollandske gylden blev en af de europæiske valutaer, som tidligst og tættest blev knyttet til D-marken i EMS, samt at Holland var en sikker deltager i ØMUen fra 1.1.1999.