De Alfonsinske Tavler, astronomisk tabelværk til beregning af Solens, Månens og planeternes placering på himlen. De Alfonsinske Tavler blev udarbejdet i Toledo på foranledning af Alfonso 10. og udgivet 1252 i forbindelse med hans kroning. Tabellerne blev i Europa benyttet frem til 1400-t.