David McClelland, 1917-1998, amerikansk psykolog. McClelland har gennem analyse af forestillingslivet, af projektive test og af skriftlige kilder udført omfattende undersøgelser af menneskets præstationsmotiv både som en personlighedsfaktor (fx i The Achievement Motive, 1953, s.m. andre) og som en kulturel faktor (fx i The Achieving Society, 1961). Se også præstation.