Darling Downs, frugtbart landbrugsområde vest for Brisbane i Queensland, Australien. Området afvandes af Darling River. Det benyttes især til hvededyrkning, kvæg- og fåreavl. Endvidere er der flere olie-, naturgas- og kulfelter.