Dao De Jing, ('bogen om vejen og dyden'), daoismens grundlæggende klassiker, som tilskrives Lao Zi, dvs. Mesteren Lao eller Den Gamle Mester, der traditionelt regnes for at have været samtidig med Kong Fuzi, men bogen blev formentlig sammenstillet engang i 300- eller 200-t. f.Kr. Den rummer en fremstilling af den mystiske dao og er henvendt først og fremmest til herskeren som et bud på, hvordan riget kan samles, og universel harmoni genindføres i verden, se dao. Teksten er overleveret i flere versioner, hvoraf to hidtil ukendte blev fundet i provinsen Hunan i 1973. De har introduceret en række varierende læsemåder, der synes at pege på en relativt tæt sammenhæng mellem denne udgave af Dao de Jing og legalismen.