Dansk Varefakta Nævn, selvejende institution, stiftet 1957 med det formål at yde oplysning til forbrugerne gennem frivillig deklaration af varers indhold og egenskaber. Erklæringen skal være i en "nødvendig, tilstrækkelig og kontrolleret" form, således at forbrugeren kan vælge en vare, der passer til behov og økonomi. Nævnet udarbejder forskrifter, foretager kontrol og prøvninger og meddeler tilladelse til brug af det indregistrerede fællesmærke VAREFAKTA® i samarbejde med dels en række andre organisationer inden for handel, håndværk, industri, dels med forbrugerorganisationer.