Dansk Post- og Telegrafmuseum, dansk postmuseum oprettet i 1907 på grundlag af en samling, som overpostmester Jens Wilcken Mørch (1841-1917) forærede staten. Dansk Postmuseum blev åbnet for publikum i 1913, og samtidig overtog det Generaldirektoratets frimærkesamling. Ved sammenslutningen af postvæsenet og telegrafvæsenet i 1927 blev samlingen udvidet med en række teletekniske genstande, hvorfor museet tog navneforandring til Dansk Post- og Telegrafmuseum. Den teletekniske afdeling blev åbnet i 1931. Museet, der har til huse i København, belyser de to etaters historie og rummer desuden en betydelig samling danske og udenlandske frimærker.