Dansk Musikpædagogisk Forening, DMpF, stiftet 1898 på initiativ af musikhistorikeren Hortense Panum og komponisten Louis Glass med det formål at skabe og samle en virkelig faguddannet musiklærerstand. Foreningen har gennem årene været en betydelig igangsætter og inspirator på uddannelses- og musikskoleområdet.