Dansk Litteraturcenter, tidl. Dansk Litteraturinformationscenter, selvejende institution oprettet 1990 af Kulturministeriet med det formål at udbrede kendskabet til dansk litteratur i udlandet, fx gennem støtte til oversættelse og til danske forfatteres deltagelse i litterære begivenheder i udlandet. Centret udgiver Danish Literary Magazine to gange årlig og informerer om dansk litteratur på internettet. I 2003 blev centret lagt ind under Kunstrådet.