Dansk Landbrugs Realkreditfond, fra 2001 DLR Kredit A/S, tidligere selvejende institution, oprettet i 1960 med det formål at yde realkreditlån til jordbrugsejendomme (landbrug, gartneri mv.). Långivningen var baseret på obligationsudstedelse, og obligationerne noteredes daglig på Københavns Fondsbørs. DLRs lån skulle have sikkerhed inden for 70% af ejendommens kontantværdi inkl. løsøre. DLR stod for ca. 25% af jordbrugserhvervenes samlede låntagning. Efter omdannelse til et aktieselskab i 2001 udvidedes långivningen til andre sektorer især udlejnings- og andelsboliger samt kontor- og forretningsejendomme. I 2006 var det samlede udlån ca. 91 mia. kr.