Dansk Hydraulisk Institut, DHI, dansk rådgivningsvirksomhed etableret 1964 som Vandbygningsinstituttet under DTU; omdøbt til Dansk Hydraulisk Institut 1971. Instituttet, der især arbejdede med udvikling af hydrauliske modeller til simulering af vandområder i ind- og udland, fusionerede i 2000 med Vandkvalitetsinstituttet (VKI) til DHI – Institut for Vand og Miljø.