Dansk Fjernvarme, medlemsorganisation for omkring 400 af landets ca. 450 fjernvarmeværker; stiftet 1957 under navnet Danske Fjernvarmeværkers Forening. Organisationen varetager fjernvarmeværkernes interesser, forholdet til myndighederne, organiserer samarbejdet værkerne imellem og samarbejder med andre organisationer inden for energibranchen. Dansk Fjernvarmes medlemsværker forsyner ca. 1,5 mio. boliger med fjernvarme.