Dansk Boligselskab s.m.b.a., stiftet 1945. Selskabets formål er gennem datterselskaber at administrere og bygge samfundsmæssigt ønskeligt byggeri og særligt at give børnerige familier adgang til gode og sunde boliger. Selskabet er et forretningsførerselskab, organiseret som et almennyttigt garantiselskab, der forvalter ca. 15.000 boliger fordelt på 46 selvejende datterselskaber (2007).