Danneskioldske Kanal, Næsbyholm Kanal, omformning af Susåen mellem Bavelse Sø og Karrebæksminde (1810-12). Åen blev gjort sejlbar for pramme med brænde, bl.a. ved uddybning til godt 1 m og ved anlæg af sluser. Kanaliseringen, der er tidstypisk, blev foretaget samtidig med en tilsvarende ved Gudenåen og Esrum Å, kun 50 år før kul, dampmaskiner og jernbaner kvalte interessen for åtransport og storsalg af brænde. Det private initiativ kom fra Næsbyholms godsejer Greve C.C.S. Danneskiold-Samsøe (1774-1823).