Danmarks Radios orkestre og kor, omfatter DR Big Band, DR Radiopigekoret og de øvrige børnekor, DR UngdomsEnsemblet, DR Vokalensemblet, DR Radiokoret, DR RadioUnderholdningsOrkestret og DR Radiosymfoniorkestret.