Danmarks Lottekorps, frivilligt militært kvindekorps, oprettet 9.4.1946. Medlemmerne i Danmarks Lottekorps blev delvis rekrutteret fra Danske Kvinders Beredskab. Betegnelsen en lotte stammer fra den finske digter Johan Ludvig Runebergs skildring af Lotta Svärd, som hjælper soldater under krig. Lottekorpset blev i 1950 sammensluttet med foreningen Kvindeligt Hjemmeværn og indgik i 1951 som Danmarks Lottekorps i Hjemmeværnet med særlige opgaver i forbindelse med hæren. Korpset blev nedlagt ved udgangen af 1989 sammen med Hjemmeværnets øvrige kvindekorps; medlemmerne har derefter tjenstligt fordelt sig i Hjemmeværnets andre enheder eller i Tjenestestedskorpset.