Danish Maritime, før 2003 Skibsværftsforeningen, forening stiftet 1919 som Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark ved samling af alle skibsværfter, der var medlemmer af Dansk Arbejdsgiverforening og Jern- og Metalindustriens Sammenslutning. Foreningens formål var oprindelig at varetage fælles interesser over for lovgivningsmagt og autoriteter og være forhandlingsorgan over for arbejdernes organisationer. Siden er der tilkommet samarbejde med tilsvarende udenlandske organisationer. I 2003 skiftede foreningen navn, og der satses i dag på at hjælpe danske virksomheder i den udenlandske konkurrence. Af de 15 medlemmer, foreningen havde fra begyndelsen, er kun Odense Staalskibsværft tilbage i 2006.