Dan Fog, 1919-2000, dansk musikforlægger, dr.phil.h.c. I 1953 overtog han Knud Larsens musikforlag, som han (fra 1960 under navnet Dan Fog Musikforlag) har gjort til centrum for distribution og katalogisering af dansk musik. Han har udarbejdet omfattende bibliografier over danske og skandinaviske komponister. 1955-77 var han distributør for Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik.