Dagen, dansk dagblad, udgivet i København oktober-december 2002 af medieselskabet Atlas Publishing, ejet af stifteren af Euroman, Peter Linck (f. 1965). Dagen var tænkt som et dagblad, der henvendte sig til veluddannede, moderne mennesker med interesse for internationale forhold og erhvervs-, livsstils- og kulturstof. Den journalistiske profil blev især tegnet af avisens ansvarshavende chefredaktør, Kresten Schultz Jørgensen (f. 1964), og det lykkedes at hente en del kvalificerede medarbejdere fra andre aviser. Det forretningsmæssige grundlag var dog ikke tilstrækkelig sikkert, og den administrative side, herunder abonnementsopkrævningen, fungerede dårligt. Usikkerheden for tilgodehavender hos kreditorer og svigtende annoncetilgang fremkaldte en betalingsstandsning og efterfølgende konkurs. Abonnenttegningen nåede ikke over 12.000.