Dafni, byzantinsk kirke NV for Athen; den står som det bedst bevarede levn af et middelalderligt kloster indviet til Guds Moders hensoven. Bygningen blev rejst ca. 1080, og med en grundplan af formen kors-i-kvadrat er den tidstypisk. Ydermurene er præget af mønstermuring; det indre domineres af den centrale kuppel, hvis mosaik har Kristus Pantokrator som motiv, et hovedværk i den byzantinske kunst.