DUI-LEG og VIRKE, arbejderbevægelsens børne- og familieorganisation, stiftet i 1905. Frem til 1960'erne lagde foreningen specielt vægt på sang og musik samt idræts- og lejraktiviteter. Vægten i aktiviteterne ligger i dag i højere grad på det sociale område, hvor der især gøres en indsats for at drive åbne væresteder for børn fra socialt svage familier. I 1994 havde DUI-LEG og VIRKE ca. 10.000 medlemmer fordelt på ca. 130 lokalafdelinger.