D.T. Poulsen, Dorus Theus Poulsen, 1850-1925, dansk hortonom og planteskoleejer. Efter eksamen fra Landbohøjskolen i København og studieophold i udlandet grundlagde han i 1878 firmaet D.T. Poulsens Planteskole og Frøhandel. Firmaet blev senere internationalt kendt for sin rosenforædling. Han beklædte en række tillidsposter og var bl.a. medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse 1890-95 og næstformand og senere formand for Almindelig Dansk Gartnerforening 1899-1906.