Dædalus, den latinsk-danske navneform for grækernes Daidalos.